Резервирайте на тел: 0888 703355

Терен “Гората”

Ако предпочитате природата, свежият въздух и растителността – вашата игра може да бъде организирана на открито. Клуб “Меле” използва различни гористи месности според метеорологичните условия, желанието на клиента и големината на групата.